Chat qua facebook
54 Ba Gia, P7, Q. Tân Bình, Tp.HCM Địa chỉ : 54 Ba Gia, P7, Q. Tân Bình, Tp.HCM 0901 89 09 79  -  0966 333 442 Sđt : 0901 89 09 79 - 0966 333 442

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, vị trí của từng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương để đề xuất phương án xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên nguyên tắc khả thi về phương án tài chính của các dự án, đảm bảo hài hoà lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, cả nước có 54 dự án đang vận hành khai thác; có 12 dự án không tổ chức đàm phán do phương án tài chính không khả thi, mức gia đang thu thấp; thời gian thu phí còn lại ngắn dưới 3 năm. Tuy nhiên, trong đó có 42 dự án đã tổ chức đàm phán  thì có 5 dự án chấp thuận giảm giá chung, 25 dự án chấp thuận giảm giá vùng lần cận, 15 dự án chưa chấp thuận giảm giá chung và 17 dự án chưa chấp thuận giảm giá vùng lân cận.

Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục thực hiện rà soát, tính toán lại phương án tài chính trên cơ sở báo cáo Bộ GTVT xem xét, xử lý. Đối với các dự án chưa có ý kiến của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ tiếp tục xem xét.

Đặng Nhật
 
Nguồn: cand.com